Beskrivning av olika typer av lufttillförsel


Primär lufttillförsel
innebär att luftintaget till förbränningskammaren, som syftar till att antända bränslet och hjälpa förbränningen, sker underifrån via ett intag i dörrens nedre kant. Primär luft kräver en noggrann kontroll och reglering av förbränning, eftersom den lätt kan bli kraftig, i synnerhet precis efter ny bränsletillförsel.


Sekundär lufttillförsel
innebär att luft tas in via ytterligare ett luftintag via dörrens överkant. Det extra insläppet av kall luft antänder en del av de stigande gaserna i kammaren och förbränner dem igen, samtidigt som luft framför allt pressas ner över glaset som en skyddande hinna. Sekundär luft ger således något mindre utsläpp och är på så sätt snällare mot miljön samtidigt som kaminens glas skyddas från sot och hålls renare.

Uppvärmd sekundär lufttillförsel
(Clean burn) fungerar till stor del på samma sätt som sekundär luft. En skillnad är att luft hämtas från nedre bakre delen av kaminen innan den leds upp och släpps ut i kammaren via ett intag i glasets överkant. Eftersom luften då är varm när den trycks ner över glaset ger den ett bättre skydd. En annan skillnad är att ytterligare luft, även den från nedre bakre delen av kammaren, leds till och strömmar in i kammaren via ett intag i nedre fronten. Då den varma luften strömmar in i kammarens nedre del antänder en del av de gaser som inte förbränts. Resultatet blir, utöver det renare glaset, effektivare och mer miljövänlig förbränning till följd av minskade utsläpp.
Tertiär lufttillförsel fungerar på samma sätt som Clean burn och har dessutom ett tredje luftintag. Det tredje intaget finns i kammaren bakre överkant och släpper in den uppvärmda luften via kammarens nedre del. Då luften strömmar in genom intaget i dess övre del antänder den de resterande gaserna som bara brinner vid väldigt höga temperaturer. Vid användning av bra rekommenderat bränsle ger tertiär luft väldigt effektiv förbränning och mycket låga utsläpp. 


 

Mygind Design Scandinavia AB  -  Stockamöllan Herrgård  -  241 96 Stockamöllan
Tel. +46 (0)413 544 151 (10:00 - 17:00)  -  E-mail: info@mygind.se  -  Org.nr.: 556708-2192

American Express EuroCard / MasterCard Visa Visa Electron