Miljöpolitik Print

Viktig information till våra kunder:

På Mygind Design Scandinavia AB arbetar vi aktivt med att förebygga och minska miljöbelastningen från vår verksamhet och offerera produkter som har minsta möjliga miljöpåverkan.

Mygind Design Scandinavia AB har en tydligt definierad miljöpolitik. Vi säljer endast spisar och kaminer som uppfyller de svenska miljöregler och krav.

I hösten 2011 anlitade vi SP - Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, för at göra svenska miljö utlåtande på hela MDOLI, MDMIL och Aquaflam serien till oss.

Tillverkarna som vi representerar i Sverige har fler modeller än vi säljer. Dessa modeller är inte certifierade i Sverige och därför är det inte lagligt, och det kan vära miljömässigt oansvarigt att använda dem i Sverige.

CE märkning är INTE en garanti för att en kamin/insats är laglig och miljögodkänd i Sverige.

Det som behövs är ett svensk certifikat eller en provningsrapport/dokumentation med värdet på utsläpp av CO som ligga under gränsvärdet i boverkets byggregler, BBR 18, BFS 2011:6 avsnitt 6.7411 (< 0,3% CO vid 13% O3).

Välkommen att kontakta oss för mer information.

 
                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

Mygind Design Scandinavia AB  -  Stockamöllan Herrgård  -  241 96 Stockamöllan
Tel. +46 (0)413 544 151 (10:00 - 17:00)  -  E-mail: info@mygind.se  -  Org.nr.: 556708-2192

American Express EuroCard / MasterCard Visa Visa Electron